posttoday

'สาธิต' ชี้โอกาสไทยฮับการแพทย์ศัลยกรรมความงามและอาหารเป็นยา

25 กุมภาพันธ์ 2566

สาธิต รมช.สาธารณสุข ดึงศัลยกรรมความงามและอาหารเป็นยา สู่การพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์ยั่งยืน เชื่อมั่นอีก3ปีข้างหน้าโอกาสของคนไทยเศรษฐกิจสร้างเงินในกระเป๋า   

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวช่วงหนึ่งในงานสัมมนา Dinner Talk “THANX Forum 2023 : Health & Wellness Sustainability” โอกาส และทิศทางการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทยแบบยั่งยืนกับหัวข้อ “นโยบายไทย : ศูนย์กลางการแพทย์อย่างยั่งยืน” โดยโชว์ความพร้อมทางการแพทย์ของไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก แต่จะต้องพัฒนาให้เกิดความเชื่อมั่น หลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปแล้ว ซึ่งรัฐบาลทำได้ไปแล้ว อย่างเช่น โครงการที่สำคัญ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ที่ภูเก็ต จะสร้างโมเดลเสริมนโยบายเชิงสุขภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่เวลเนส และสิ่งที่สำคัญคือสมุนไพรไทย แพทย์แผนไทย นวดไทย ที่เราได้รับเป็นมรดกโลก สิ่งเหล่านี้เราจะมาเติมเต็มการพัฒนาศักยภาพ

ส่วนนโยบายศูนย์การแพทย์ยั่งยืน เราต้องทำให้ได้รับการยอมรับทั้งระบบ ต้นน้ำ คือ การวิจัย สร้างความน่าเชื่อถือ ต้องร่วมมือทั้งประเทศ - กลางน้ำ คือ คน บุคลากร ยา มาตราฐานสถานพยาบาล รัฐต้องสนับสนุน แพทย์ทางเลือก บุคลากรทางการแพทย์อีกหลายมิติ ต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนคนไทย - ปลายน้ำ คือ ให้บริการกับประชาชนคนไทยและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมั่นมากในสาธารณสุขไทย 

วันนี้เรามีทั้งสถานพยาบาล แพทย์ ที่มีความพร้อม แต่ต้องผลิตพยาบาลมากขึ้น รัฐต้องสนับสนุนทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ส่วนพื้นที่ที่ต้องไปพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในแง่ของ “เวลเนส เซ็นเตอร์” โดยเฉพาะภูเก็ตเป็นฮับได้แน่นอน เพราะมีสนามบินนานาชาติ ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้เอกชนไปลงทุน 

ขณะที่ ส่วนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เราต้องใช้ช่องทางนี้ ส่งเสริมนักลงทุนและผู้ประกอบการ ในเรื่องศัลยกรรมความงาม คนที่เดินทางไปเกาหลี หรือพื้นที่อื่นๆ ก็มาลงที่อู่ตะเภาได้ โดยดึงแบรนด์ใหญ่ๆธนบุรี ยันฮี มาร่วม แต่รัฐต้องเข้าไปส่งเสริม ช่วงแรกๆก่อน เช่น นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือการลดภาษีให้ เพื่อให้ศัลยกรรมความงามเป็นฮับแข่งขันกับเกาหลี รัฐบาลต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติ 

นายสาธิต ยังยืนยันว่า ต้นทุนที่เรามีอยู่เป็นต้นทุนที่มหาศาล อยู่ที่โอกาสที่จะรองรับและไปสนับสนุนให้มีความพร้อม วันนี้ เรามีสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ เชื่อว่า อีก 3 ปีข้างหน้า โอกาสจะมาอยู่ในมือคนไทยทุกคน ขอให้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่เศรษฐกิจจะมาปลี่ยนเงินในกระเป๋าทุกคน