posttoday

สนง. สลากฯ แจงข่าวไล่กลับ ยันจ่ายเงินรางวัลที่ 1 ของลูกค้ากองสลากพลัสแล้ว

05 กุมภาพันธ์ 2566

หลังจากเกิดกระแสข่าวว่ามีผู้นำเงินไปขึ้นรางวัล แต่โดนไล่กลับนั้น ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยืนยันว่าได้จ่ายเงินรางวัลที่ 1 ให้ผู้ที่นำสลากจาก "กองสลากพลัส" มาขอรับเงินรางวัลครบถ้วนแล้ว

จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีผู้ถูกลอตเตอรี่ออนไลน์รางวัลที่ 1 งวด 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ซื้อจากกองสลากพลัส (บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด) แล้วได้นำสลากไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ถูกไล่กลับกลับนั้น 

 

ล่าสุด พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ออกมาชี้แจงว่า  ช่วงก่อนออกรางวัลในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสลากฯ ได้รับการประสานงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่า สลากงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะยึดอายัดไว้ทั้งหมด 

 

โดยในส่วนของสลากที่ถูกรางวัล ทางอีเอสไอจะดำเนินการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัล  ดังนั้น ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา เมื่อมีผู้สวมเสื้อลายกองสลากพลัส นำสลากงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 มาขอขึ้นเงินรางวัล เจ้าหน้าที่สำนักงานสลากฯ จึงไม่สามารถจ่ายรางวัลให้ได้ในทันที  เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่ได้มีการประสานงานกับดีเอสไอไว้ 

 

กระทั่งต่อมา เมื่อผู้ที่นำสลากมาขอรับเงินรางวัลดังกล่าว แสดงเอกสารบันทึกรับต้นฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการลงนาม 3 ฝ่าย ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากฯ  ประกอบด้วย ตัวแทนกองสลากพลัส ผู้ติดต่อขอรับต้นฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 และตัวแทนจากดีเอสไอ 

 

ทั้งนี้ ขณะระหว่างที่รอตรวจสอบเอกสาร ทางสำนักงานสลากฯ ได้มีการประสานไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามเอกสารดังกล่าวหรือไม่  หลังจากนั้น เมื่อได้รับคำตอบจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าเป็นไปตามเอกสารดังกล่าวจริง  

 

โดยเป็นขั้นตอนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กำหนดขึ้นใหม่ สำนักงานสลากฯ จึงได้รีบดำเนินการจ่ายรางวัลที่ 1 ให้กับผู้ถือสลากมาขึ้นเงินรางวัลทันที และผู้ถือสลากมาขอรับเงินรางวัล ก็ได้รับเงินรางวัลที่ 1 ไปครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการ 

 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากฯ ได้กล่าวขอโทษและขออภัยในความไม่สะดวกที่ทำให้การขึ้นเงินรางวัลมีความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าวไปแล้ว