posttoday

คลัง เตือนภัยระวัง อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้าง รับสิทธิ "บัตรคนจน”

03 กุมภาพันธ์ 2566

ก.คลัง เตือน หลังมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกลวงให้หลงเชื่อว่าได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และหลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ปี 2565 และให้ทำธุรกรรมในลักษณะต่าง ๆ ตามคำแนะนำของมิจฉาชีพ 

 

กระทรวงการคลัง ขอย้ำว่า ขณะนี้โครงการฯ ปี 2565 ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิ เนื่องจากข้อมูลตามโครงการมีจำนวนมากต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงานเพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป ซึ่งกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชนรับทราบ และ/หรือแนะนำให้มีการดำเนินธุรกรรมใด ๆ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและดำเนินการธุรกรรมใด ๆ ตามคำหลอกลวงของมิจฉาชีพ 

 

อย่างไรก็ดี สำหรับประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของท่าน หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง ได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ