posttoday

กรมขนส่งทางบก สั่งถอดป้ายโฆษณา “กองสลากพลัส” ทั้งหมดภายในม.ค.นี้

20 มกราคม 2566

“กรมขนส่งทางบก” ส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชน สั่งถอดป้ายโฆษณาบนรถเมล์ ของกองสลากพลัส ภายใน 3 วัน หลังเอี่ยวคดีฟอกเงิน เตือนหากฝ่าฝืนสั่ง ปรับ 1,000 บาท คาดจะดำเนินการถอดป้ายท้้งหมด ภายในเดือนม.ค.นี้

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบรถโดยสารเอกชน ถึงกรณี กองสลากพลัส ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสลากออน์ไลน์ ติดป้ายโฆษณาบนรถโดยสารสาธารณะ แต่ภายหลังเกี่ยวข้องคดีฟอกเงินว่า หากผู้ขอติดป้ายโฆษณาเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย มีสิทธิ์ถูกถอดป้ายโฆษณาออก เบื้องต้นมอบหมายให้สำนักงานการขนส่งผู้โดยสาร (สนส.) เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันทางสำนักฯ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนเพื่อถอดป้ายโฆษณาของกองสลากพลัสออกแล้ว 

 

 

กรมขนส่งทางบก  สั่งถอดป้ายโฆษณา “กองสลากพลัส” ทั้งหมดภายในม.ค.นี้

 

 

ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีการแจ้งเตือนผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนด้วย เบื้องต้นจะให้ระยะเวลาดำเนินการถอดป้ายโฆษณาออกก่อนหลังได้รับหนังสือแจ้งภายใน 3 วัน หากไม่ดำเนินการถอดป้ายโฆษณาดังกล่าวออกถือเป็นการติดป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะต้องรับบทลงโทษตามกฎหมาย โดยจะเสียค่าปรับ จำนวน 1,000 บาทต่อคัน ต่อครั้งที่มีการตรวจพบเห็น คาดว่าจะดำเนินการถอดป้ายโฆษณาบนรถโดยสารเอกชนแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.นี้
 

 

ที่ผ่านมานายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ "นอท กองสลากพลัส" ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ (DSI) ตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนในการรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ สืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ พบว่า หนึ่งในผู้รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหาร “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้จำนวนหลายสิบล้านบาท

 

 

กรมขนส่งทางบก  สั่งถอดป้ายโฆษณา “กองสลากพลัส” ทั้งหมดภายในม.ค.นี้

 

 

ทั้งนี้ จากการสอบสวนพบกลุ่มคนที่ทำหน้าที่โอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สินให้กับอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายประเภท จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการรายสำคัญได้ และออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก 5 ราย พร้อมสอบสวนขยายผลต่อไป  
 

 

 

กรมขนส่งทางบก  สั่งถอดป้ายโฆษณา “กองสลากพลัส” ทั้งหมดภายในม.ค.นี้