posttoday

ส่องเงินเดือนเด็กจบใหม่ก่อนถึง 2.5 หมื่น ปี 70 สายงานไหนมาแรงเงินเดือนดี๊ดี

08 ธันวาคม 2565

มาส่องเงินเดือนเด็กจบใหม่ วุฒิปริญญาตรี ในปัจจุบันยุคโควิด-19 ระบาด ฐานอยู่ที่เท่าไร ขณะที่สายงานไหนมาแรง เลือกแล้วไม่ตกงาน ฐานเงินเดือนสูง

จากกระแสการปรับขึ้นเงินเดือน ของเด็กจบใหม่วุฒิปริญญาตรี อยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไป เพื่อเอาใจมนุษย์เงินเดือน สร้างกระแสฮือฮาให้กับคนทำงานแบบเราๆไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่ม GenY  ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัว ข้าวยากหมากแพง ตำแหน่งงานหายากกว่างมเข็ม เพราะฤทธิ์โควิด-19 ระบาดต่อเนื่อง และก่อนจะไปถึงฝั่งฝัน ฐานเงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป อีก 5 ปีข้างหน้าหากนโยบายพรรคการเมืองทำได้จริงดั่งประกาศไว้ แต่ตอนนี้เรามาส่องฐานเงินเดือนของเด็กจบใหม่ในยุคโควิดกันว่า ฐานเงินเดือนอยู่ที่เท่าไรแล้ว และสายอาชีพไหนที่มาแรงทำแล้วปัง เลือกแล้วไม่ตกงาน แถมรายได้ดี

ข้อมูลจาก อเด็คโก้ ประเทศไทย ผู้ให้บริการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ได้ทำการสำรวจฐานเงินเดือนของพนักงานออฟฟิศ และได้จัดทำเป็นคู่มือ Salary Guide 2022 พบว่า ภาพรวมอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของเด็กบจบใหม่ขยับลดลงจากปีก่อน 

โดยภาพรวมอัตราเงินเดือนพนักงงานออฟฟิศ ปี 2564 พบว่า ฐานเงินเดือนเด็กจบใหม่ วุฒิปริญาตรี เริ่มที่อยู่ที่ 10,000-50,000 บาทต่อเดือน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ 10,000-50,000 บาทต่อเดือน ขณะที่พนักงานระดับต้นแข่งขันสูง อัตราการจ้างลดลง 24% โดยภาพรวมการจ้างงาน และอัตราเงินเดือน ผลกระทบจากโควิดทำให้ตลาดแรงงานมีผู้ว่างงานจำนวนมาก จากการถูกเลิกจ้าง หลายองค์กรณ์ต้องรัดเข็มขัดชะลอการรับพนักงานใหม่ และปรับโครงสร้างเงินเดือน ปัจจัยนี้ส่งผลให้เด็บจบใหม่หางานยากขึ้น 

 

ส่องเงินเดือนเด็กจบใหม่ก่อนถึง 2.5 หมื่น ปี 70 สายงานไหนมาแรงเงินเดือนดี๊ดี

 

นอกจากนี้ ยังพบว่า ตำแหน่งงานที่เปิดรับเด็กจบใหม่ในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ราว 24% ขณะที่พนักงานระดับต้น ต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงขึ้น และฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ปรับลดลงในบางตำแหน่งจากภาวะแรงงานล้นตลาด ที่ทำให้องค์กรมีผู้สมัครจำนวนมาก ที่มีทักษะพื้นฐานใกล้เคียงกันเป็นตัวเลือกจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครต้องพัฒนาทักษะอยู่เสมอแม้จะอยู่ในช่วงว่างงาน

ในทางกลับกันแรงงานที่มีทักษะที่ตลาดต้องการและประสบการณ์สูง เช่น ทักษะดิจิทัล และประสบการณ์ตรงในธุรกิจอุตสากรรมเดียวกันกลับหาได้ยากขึ้น ส่งผลให้องค์กรต้องเพิ่มอัตราเงินเดือนเพื่อจูงใจผู้สมัครทำให้ค่าสูงสุดของอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เช่น ตำแหน่ง E-Commerce Manager จากเดิมที่สูงสุด 120,000 ขยับเพดานเป็น 300,000 ตำแหน่ง Finance Controller ขยับเพดานจาก 250,000 เป็น 350,000 ตำแหน่ง Senior Solution Architect ขยับเพดานจาก 160,000 เป็น 250,000 รวมถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงก็ขยับเพดานเงินเดือนจาก 500,000 บาท เป็น 700,000 บาท

สำหรับสายงานมาแรงในปีนี้  6 สาขา ได้แก่ 1.สายการเทคโนโลยี-ไอที 2.ดิจิทัล 3.การเงิน-บัญชี 4.พนักงานขาย 5.ขนส่ง-คลังสินค้า และ 6.วิศวกรรม