posttoday

สัมมนา Thailand Smart City : Bangkok Model

15 พฤศจิกายน 2565

โพสต์ทูเดย์ ร่วมกับ เนชั่นทีวี และสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกันจัดงานสัมมนา Thailand Smart City : Bangkok Model เพื่อร่วมกันถอดประปสบการณ์และวิสัยทัศน์ของผู้บรหารภาครัฐและเอกชน ในการใช้นวัตกรรมส่งเสริมให้ประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง

สัมมนา Thailand Smart City : Bangkok Model

งานสัมมนาในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 15.40 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

09.30-09.40 น. กล่าวต้อนรับโดยฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

09.40-10.00 น. แสดงวิสัยทัศน์: What and Where exactly are we in the Smart City definition?กรุงเทพเป็นเมืองอัจฉริยะจริงไหม เราอยู่ตรงไหนในนิยามที่ถูกกำหนด? ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

10.00-10.15 น. Session 1 : Super Network, Super-fast Communication โครงข่ายสื่อสารอัจฉริยะเพื่อรองรับ การเติบโตของเมืองที่รวดเร็ว วสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ เอไอเอส

10.15-10.45 น. Session 2 : Everywhere Greener with Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ ทั่วถึง ครอบคลุม ชูเกียรติ ยั่งยืนบางชัน  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าและโครงข่ายอัจฉริยะ การไฟฟ้านครหลวง พีระภัทร ศิริจันทโรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด

10.45-11.00 น. Session 3: Smart Money, Everywhere Anytime ธุรกรรมการเงินไร้ข้อจำกัดทุกที่ทุกเวลาอัศวิน พละพงศ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง ดีมันนี่ (DeeMoney)

11.00-11.15 น. Session 4: Property and Landscape of the Future พื้นที่แห่งอนาคตเพื่อความสุข และการเป็นอยู่ที่ดีของคนเมือง กิตติคุณ โพธิวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

11.15-11.30 น. Session 5: Infrastructure Technology in Smart City ปรเมศวร์ ปรีชญางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE)

11.30-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.20 น. แสดงวิสัยทัศน์ : Life Safe with Supreme Securities นโยบายและแนวทางเพื่อความปลอดภัยขั้นสุดของเมืองระดับมหานคร พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

13.20-13.40น. Session 6: Imagining Digital Bangkok Smart City อรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

13.40-14.40 น. Session 7: Smart Commuter, Smart Transportation ระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ เพื่อรองรับการเติบโตของมหานคร อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ศฤงคาร สุทัศน์ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด

14.40-14.55 น. Session 8: Green Product for Smart Sustainable เมืองสะอาด ฉลาดทุกผลิตภัณฑ์ สิตานัน สิทธิกิจ ผู้จัดการแผนกกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

14.55-15.25 น. Session 9: Smart People Skill Set for Smart People ทักษะแห่งโลกยุคใหม่ สอดรับการทำงานเมืองอัจฉริยะ บุณย์ญานุช บุญบํารุงทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ YourNextU by SEAC The Way to Learn The Way to Earn เมืองแห่งโอกาสและการสร้างรายได้

เมืองที่อายุไม่ใช่ขีดจำกัด ซีเค เจิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด

15.25-15.40 Session 10:  Live a Smart Life with Digital Wellness Solutions เทคโนโลยีและการบริการสมัยใหม่ ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ในเครือ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

สัมมนา Thailand Smart City : Bangkok Model

ช่องทางการรับชม Thailand Smart City : Bangkok Model

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 15.40 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

 

Facebook Page : Nation Online

https://m.facebook.com/events/1578860159227341

 

Facebook Page : PostToday

https://m.facebook.com/events/672554224464900

 

Youtube : Nation Online

https://www.youtube.com/c/NationTV22next

 

Youtube : PostToday

https://www.youtube.com/user/PosttodayIcezy

 

Line : Nation Online

https://linliv.ee/aoaIBML/li/tk/sh/ll