posttoday

กลุ่มศรีตรังสร้างอาชีพใหม่ ปั้น Super Driver รับส่งยางให้ชาวสวนถึงโรงงาน

10 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มศรีตรังสร้างอาชีพใหม่ให้ชาวสวนมีรายได้เสริม ปั้นเครือข่าย Super Driver จากกลุ่มเกษตรกรหรือสมาชิกครอบครัวที่จะมาเป็นตัวแทนรับส่งยางธรรมชาติจากแหล่งผลิตสู่โรงงาน

หลังจาก บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ศรีตรังเพื่อนชาวสวน” (Sri Trang Friends) ซึ่งเป็น app ตัวแรกและอันหลักที่รวมบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับชาวสวน คู่ค้าในการซื้อขาย ไปจนถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบดิจิทัล มาก่อนนี้  จนตามมาด้วย “ศรีตรังเฟรนด์ส สเตชัน” (Sri Trang Friends Station) ที่มีโปรแกรมรับซื้อยางพารา สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้ายางธรรมชาติทั่วประเทศสมัคร เพื่อใช้งานในธุรกิจรับซื้อยางของผู้ค้ายางได้เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ 


ทั้งนี้เพื่อต้องการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางไทยสู่ยุคดิจิทัล เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในประเทศไทย 

 

ล่าสุด กลุ่มบริษัทศรีตรังได้มีบริการใหม่ บริการ “ซุปเปอร์ ไดรเวอร์” (Super Driver)  ซึ่งเป็นบริการสำหรับเพื่อนชาวสวนที่ต้องการส่งยางขายให้กับกลุ่มบริษัทศรีตรังแต่ไม่สามารถส่งได้ด้วยข้อจำกัดเรื่องระยะทาง จากการเปิดเผยของ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
 

โดย Super Driver จะเข้าไปรับยางของชาวสวนที่ต้องการใช้บริการมาส่งที่โรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ทำให้ชาวสวนหมดปัญหาในเรื่องขนส่งและการเข้าถึงโรงงาน เบื้องต้นได้เริ่มที่จังหวัดเลย และอุบลราชธานี เป็นจังหวัดนำร่องแล้ว และพร้อมขยายบริการทั่วประเทศต่อไป 

 

อีกหนึ่งความแตกต่างของบริการ Super Driver คือ การเข้าถึงและการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเป็น Super Driver จะเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือเกษตรกรชาวสวนยาง หรือครอบครัวมีสวนยางหรือขนส่งยางขาย ที่มีรถขนส่ง ต้องการรายได้เสริม

 

โดยต้องพร้อมเป็นตัวแทนผู้รับ-ส่ง รวบรวมยางธรรมชาติประเภทต่าง ๆ เช่น น้ำยางสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน จากชาวสวนยางในละแวกใกล้เคียง เพื่อนำมาจัดส่งที่โรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรัง 

 

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการรับสมัคร  Super Driver เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่ชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนชาวสวนยางให้เข้าถึงโรงงานได้ สอดคล้องกับนโยบายของ STA ที่มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

 

“เราต้องการสร้างอาชีพเสริมแก่ชาวสวนที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็น  Super Driver เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเข้าถึงและสร้างโอกาสให้ชาวสวนที่อยู่ไกลจากโรงงานสามารถเข้าถึงโรงงานได้ พร้อมกับเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องกันในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยางผ่าน app ของบริษัทฯ" 

 

โดยในอนาคต app ศรีตรังเพื่อนชาวสวน และ ศรีตรังเฟรนด์ส สเตชัน ที่รองรับผู้ใช้งาน 2 กลุ่มคือกลุ่มผู้ค้ายาง และผู้สมัครเป็น  Super Driver จะมีฟังก์ชันการใช้งานบางส่วนที่เชื่อมโยงถึงกันได้ ถือเป็นการพัฒนาสู่ Sri Trang Friends Ecosystem อย่างยั่งยืน