logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ไฮซีซั่น ปี 65 ท่องเที่ยวฟื้นเร็ว แต่ขาดแคลนแรงงาน

ไฮซีซั่น ปี 65 ท่องเที่ยวฟื้นเร็ว แต่ขาดแคลนแรงงาน

10 พฤศจิกายน 2565

คณบดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU เผย ไฮซีซั่น ปี 65 ท่องเที่ยวฟื้นเร็ว เร่งผลิตบัณฑิตป้อนตลาดทดแทนแรงงานขาดแคลนจำนวนมาก

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงภาคการศึกษาด้วย นักเรียนหลายคนที่เคยตัดสินใจเรียนสายท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องเปลี่ยนไปเรียนสายอาชีพอื่น ด้วยกลัวความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ยอดนักศึกษาที่มาสมัครเรียนในช่วงโควิด-19 ลดลง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย ทำให้โรงแรมต่าง ๆ ขาดแคลนพนักงาน ส่งผลให้หลายโรงแรมต้องการพนักงานจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนของการรับนักศึกษาฝึกงาน หลายโรงแรมได้มีการเข้ามาติดต่อกับคณะฯ เพื่อวางแผนในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนการฝึกงาน ตอบโจทย์ความต้องการในการทำงานในช่วงหลังโควิด-19

ดังนั้น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) โดยมีนายธวัช ทองอินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนายกฤตย บุญไทย ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การศึกษาและแรงงานสัมพันธ์ภาครัฐ จาก Central Restaurant Group หรือ CRG มาให้ความรู้และแนวทางการฝึกงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ในเครือ CRG ซึ่งมีจำนวนกว่า 19 แบรนด์  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

“อยากให้นักศึกษาทุกคนรักษาโอกาสของตัวเองไว้ ต้องเรียนรู้งานให้เร็ว และเข้าใจทักษะไอทีให้มาก โดยเฉพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่ฝังอยู่ใน DNA ของเด็ก DPU ทุกคน ต้องนำมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ และที่สำคัญ Skill ที่เด็กการท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องมี คือ ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบ อย่างเช่น Photoshop  Canva เพราะในการฝึกงานต้องใช้ภาษาอังกฤษ และต้องทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมด้วย” ผศ.ดร.มณฑกานติ กล่าว