posttoday

‘แบงก์ชาติ’ ไม่ปรับกรอบเงินเฟ้อ แม้ว่าจะสูงทะลุไปแล้ว

27 มิถุนายน 2565

‘แบงก์ชาติ’ แจงไม่ปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อระยะปานกลาง 1-3% เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยแล้ว

นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ที่ 1-3% เพราะเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสั้น จากราคาน้ำมัน ทำให้เงินเฟ้อเกินกรอบเป้าหมายไปบ้าง แต่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อระยะปานกลางที่ 1-3% เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชัดเจน หากไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน ก็จะเกิดความเสี่ยงเงินเฟ้อสูง ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) พยายามดูแลไม่ให้เศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป

สำหรับปรับประมาณการเศรษฐกิจล่าสุด ที่ปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 3.3% จากเดิมที่ 3.2% และปี 2566 ลดลงเหลือ 4.2% จากเดิมที่ 4.4%