posttoday

หุ้นกู้บ้านปู ยอดจองซื้อเกินเป้า 1.2 หมื่นล้าน

27 มกราคม 2565

หุ้นกู้บ้านปู ผลตอบรับล้นหลาม ยอดจองซื้อเกินเป้า 1.2 หมื่นล้าน สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนสูง

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 5 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ วางแผนที่จะเสนอขายในตอนแรกมากกว่า 2 เท่า มูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานที่มั่นคง เปี่ยมด้วยศักยภาพในการพัฒนาสู่อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บ้านปูขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับและเชื่อมั่นในการลงทุนจองซื้อหุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2565 ครบจำนวนมูลค่ารวม 12,000 ล้านบาท ในเวลาอันรวดเร็วเกินความคาดหมาย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในกลยุทธ์ Greener & Smarter และหลักความยั่งยืนหรือ ESG เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ด้วยการต่อยอดและเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านของบริษัทฯ (Banpu Transformation) ไปสู่ธุรกิจพลังงานที่สะอาดและชาญฉลาดมากขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนต่อไปในระยะยาว

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้เป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีจำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.76% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท 2) หุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.11% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท 3) หุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.58% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท 4) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.89% ต่อปี จำนวน 3,000 ล้านบาท และ 5) หุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.12% ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

การเสนอขายหุ้นกู้ของบ้านปูในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งนับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ในระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากเดิมที่บริษัทฯ วางแผนออกหุ้นกู้ จำนวน 7,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ลงทุนให้ความสนใจแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมทั้งหมดกว่า 16,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ ได้ตั้งใจที่จะเสนอขายที่ 7,000 ล้านบาท มากกว่า 2 เท่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจขยายวงเงินการเสนอขายเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป