posttoday

ธรรมศาสตร์ เปิดตัว ’88 SANDBOX’ Startup Ecosystem ใหญ่ที่สุดในไทย

14 ธันวาคม 2564

มธ.เปิดตัวโครงการ “88 SANDBOX: The Next Unicorn Platform” ศูนย์กลางการเรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการแห่งอนาคต ส่งต่อความสำเร็จเพื่อสร้าง “ยูนิคอร์น” ตัวต่อไป

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัว “88 SANDBOX: The Next Unicorn Platform” ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการแห่งอนาคต โดยมีเครือข่ายพันธมิตร 88 Sandbox Partner เป็นผู้สนับสนุน และจะทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยงนักธุรกิจ” (Mentor) ปลุกไฟแห่งความฝัน ส่งต่อความสำเร็จเพื่อสร้าง “ยูนิคอร์น” ตัวต่อไป

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า มธ.ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน มีความตั้งใจที่จะสร้างสตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลสู่ระดับโลก โดยจะใช้ศักยภาพและความสามารถที่มหาวิทยาลัยมี ร่วมกับโครงการ 88 SANDBOX ในการผลักดัน เพื่อแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นมูลค่าและธุรกิจที่ยั่งยืนได้

“นอกจากสตาร์ทอัพแล้ว ในภาพกว้างเราหวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนในการสร้างคนคุณภาพให้กับประเทศไทย สร้างโอกาสให้กับประเทศผ่านธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้น 88 SANDBOX จะเป็นเวทีแห่งความคิดเพื่ออนาคต ให้ทุกความคิดมีคุณค่าและนำไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” รศ.เกศินี กล่าว

ธรรมศาสตร์ เปิดตัว ’88 SANDBOX’ Startup Ecosystem ใหญ่ที่สุดในไทย

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ. กล่าวว่า 88 SANDBOX จะเป็น platform ให้กับทุกคน ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา หรือเชื้อชาติ ให้เข้ามาสร้างทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการสร้างสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ platform ยังสร้างโอกาสให้ผู้คนได้มาพบเจอกันและรวมตัวกันสร้างสตาร์ทอัพ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมอันเหมาะสมในการขัดเกลาสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่ง ดังนั้นเพื่อสานฝันของคนรุ่นใหม่ให้เป็นจริง มธ.จึงพยายามทำให้ทุกความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นไปได้ และจะร่วมกับพันธมิตรในการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด ว่าจะในแง่องค์ความรู้ เงินทุน และการร่วมพัฒนา เพื่อที่จะให้ทุกสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จและเป็นจริงขึ้นมาได้

น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR กล่าวว่า ในเวลานี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงทุกมิติ เราทุกคนจำเป็นต้องตามโลกให้ทัน โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำเอาโลก Digital และ โลก Physical มารวมกันให้ได้ ตรงนี้คือโอกาสที่เปิดอยู่สำหรับสตาร์ทอัพไทย เพราะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ย่อมหมายถึงการเกิดขึ้นของโอกาสใหม่ๆ ที่จะพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต

น.ส.จิราพร กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังต้องการการสนับสนุนให้แก่สตาร์ทอัพ เพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคน ดังนั้นโครงการ 88 SANDBOX ของ มธ. จึงเกิดขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับโอกาสให้ทุกคนได้นำความรู้ความสามารถมุ่งสู่อนาคต โดยความช่วยเหลือและสนับสนุนอันเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง มธ. และ PTTOR ทั้งองค์ความรู้ การเป็นที่ปรึกษาร่วมพัฒนาความคิดที่มี รวมถึงการสนับสนุนทางด้านทุนที่จะไปต่อยอดธุรกิจในอนาคต

ทางด้าน นายเรืองโรจน์ พูนผล หรือ กระทิง เจ้าของฉายา The Godfather of Thai Startup หนึ่งในผู้ร่วมงานกับ Silicon Valley กล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้กำลังเกิดสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นจำนวนมาก ไม่ว่าจะในสิงคโปร์ หรืออินโดนีเซีย ดังนั้นแล้วในช่วงเวลานับจากนี้ไปอีก 10 ปี จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ

สำหรับพื้นที่อย่าง 88 SANDBOX มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนในการสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสตาร์ทอัพไทย เป็นทั้งพื้นที่ของการพบปะ เป็นทั้งพื้นที่ที่ให้โอกาสคนมีฝัน อีกทั้งยังส่งเสริมและช่วยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ต่างๆ จากทั้งสถาบันการศึกษาอย่าง มธ. และจากพันธมิตรภาคธุรกิจต่าง ๆ

“88 SANDBOX จะเป็น Springboard ให้กับธุรกิจไทยและสตาร์ทอัพที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือขยายตัว นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้อย่าง ถูกที่ และ ถูกเวลา” นายเรืองโรจน์ กล่าว

ธรรมศาสตร์ เปิดตัว ’88 SANDBOX’ Startup Ecosystem ใหญ่ที่สุดในไทย

สำหรับ 88 SANDBOX: The Next Unicorn Platform คือโปรเจ็กต์ที่ควบรวมการศึกษาแห่งโลกอนาคต เข้ากับศาสตร์การบริหารธุรกิจที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยจะดำเนินการผ่าน 5 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1. Skill Space พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการผ่าน Learning Platform และสร้างตลาดนัดไอเดีย 2. Expo มหกรรมสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะเป็นพื้นที่ให้กับผู้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้พบปะและรวมกลุ่มกัน

3. Pre-Hackathon สตาร์ทอัพจะได้รับการดูและอย่างใกล้ชิดจากเหล่าพี่เลี้ยงนักธุรกิจในการพัฒนาทักษะ แนวคิด และวิธีการทำงาน 4. Hackathon เวทีที่จะนำเหล่าสตาร์ทอัพในโครงการมาแข่งขันกัน และผู้ที่ได้รับเลือกก็จะได้รับเงินทุนสนับสนุนการลงทุน 5. Forest of Unicorn มอบสิทธิพิเศษและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตให้กับเหล่าสตาร์ทอัพที่ครบครัน และจะทำให้สตาร์ทอัพทั้งหลายก้าวสู่โลกธุรกิจได้อย่างเต็มตัว

อนึ่ง สามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารโครงการ 88 SANDBOX เพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/88Sandbox