posttoday

APCSโตQ3ฟันกำไร48ล้านได้งานสร้างโรงไฟฟ้าเวียดนามอีก220KV

19 พฤศจิกายน 2563

APCS โชว์ผลประกอบการ Q3 ธุรกิจดีดกลับมีกำไร 48 ล้านบาท พร้อมถือ Back Log ในมือแน่นกว่า 2,500 ล้านบาท คาด Q4 โตต่อเนื่อง 25%

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พรีซิซั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 668 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 140 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจ EPC จำนวน 513 ล้านบาท ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ 152 ล้านบาท และธุรกิจสาธารณูปโภค 3 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ EPC ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Back Log) กว่า 2,500 ล้านบาท ประกอบด้วย งานระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม 220 KV งานโรงงานไฟฟ้าขยะมูลฝอย จ.หนองคาย 8 MW งาน Floating และ Solar Roof Top

APCSโตQ3ฟันกำไร48ล้านได้งานสร้างโรงไฟฟ้าเวียดนามอีก220KV

"หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น และบริษัทสามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่งในประเทศเวียดนามได้ มีผลทำให้ผลประกอบการ ไตรมาส 3/2563 ดีดกลับดีขึ้นจาก ไตรมาส 1-2/2563 และคาดการณ์ว่า การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯใน ไตรมาส 4/2563 ในธุรกิจ EPC และชิ้นส่วนยานยนต์ จะขยายตัว ไม่น้อยกว่า 25% เทียบกับ ไตรมาส 3/2563"นายสมโภชน์กล่าว

สำหรับ แผนการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทเตรียมเข้าร่วมประมูลงานอีกกว่า 4,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะ ระบบสายส่งและไฟฟ้าแรงสูง และระบบผลิตน้ำ และท่อส่งน้ำดินและโครงการ Solar

สำหรับ บริษัท APCS เป็นกลุ่มกิจการด้านวิศวกรรม โดยมี EPC เป็นธุรกิจหลัก เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการก่อสร้างพลังงานทางเลือกและระบบสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ แบบครบวงจร รวมถึงให้บริการด้านดำเนินการและการบำรุงรักษา (O&M) และ บริษัทดำเนินธุรกิจอื่นประกอบด้วย ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง (Precision Metal Parts) และธุรกิจระบบสาธารณูปโภค (Utilities)