posttoday

วิกฤตโควิด-19 โอกาส "ไผ่ทอง สเตชั่น"

19 เมษายน 2563

โปรเจค “ไผ่ทอง สเตชั่น” เกิดจากความต้องการดูแลคนขาย ไผ่ทองไอศกรีม ให้ยังมีรายได้ ในช่วง วิกฤตโควิด-19 ด้วยบริการทั้งแบบ เทค โฮม และ เดลิเวอรี่ แบบถึงหน้าบ้านลูกค้า ที่อยากกินต้องได้กิน ในยามยาก เช่นนี้

โปรเจค “ไผ่ทอง สเตชั่น” เกิดจากความต้องการดูแลคนขาย ไผ่ทองไอศกรีม ให้ยังมีรายได้ ในช่วง วิกฤตโควิด-19 ด้วยบริการทั้งแบบ เทค โฮม และ เดลิเวอรี่ แบบถึงหน้าบ้านลูกค้า ที่อยากกินต้องได้กิน ในยามยาก เช่นนี้