posttoday

ภาษีที่ดินอลเวงให้เช่าเสียภาษีอยู่อาศัย ทำโฮมสเตย์เสียภาษีพาณิชย์

25 ธันวาคม 2562

ปล่อยผีภาษีที่ดินคนมีบ้าน คอนโดมิเนียม บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ ปล่อยให้เช่าเสียภาษีแบบที่อยู่อาศัยล้านละ 200 บาท ไม่ต้องเสียพาณิชย์ล้านละ 3,000 บาท

ปล่อยผีภาษีที่ดินคนมีบ้าน คอนโดมิเนียม บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ ปล่อยให้เช่าเสียภาษีแบบที่อยู่อาศัยล้านละ 200 บาท ไม่ต้องเสียพาณิชย์ล้านละ 3,000 บาท

ภาษีที่ดินอลเวงให้เช่าเสียภาษีอยู่อาศัย ทำโฮมสเตย์เสียภาษีพาณิชย์

 

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยและมีการปล่อยให้ผู้อื่นเช่าอยู่ ต้องเสียภาษีในรูปแบบไหนในทางปฏิบัติได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาษีที่ดินอลเวงให้เช่าเสียภาษีอยู่อาศัย ทำโฮมสเตย์เสียภาษีพาณิชย์

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การเก็บภาษีในส่วนที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์นั้น เจตนารมณ์ภาษีต้องการให้เกิดการจัดเก็บภาษีให้ง่าย และลดการใช้ดุลพินิจ โดยจะดูเรื่องทางกายภาพเป็นหลัก

ดังนั้นที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท จะเก็บภาษีแบบที่อยู่อาศัยถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยให้ผู้อื่นเช่าก็ตาม เพราะถือว่าการเช่านั้นเพื่ออยู่อาศัย จะให้เช่ากี่หลังก็ได้ก็เก็บในอัตราภาษีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยหมด

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการนำที่อยู่อาศัยไปดัดแปลงเป็นร้านอาหารต้องเสียภาษีอื่นที่อัตราสูงกว่าที่อยู่อาศัย หรือ กรณีห้องแถว ชั้นล่างทำเป็นค้าขาย ข้างบนที่อยู่อาศัยก็คิดภาษีตามพื้นที่การใช้ประโยชน์

สำหรับ กรณีโฮมสเตย์ โรงแรม ถือเป็นธุรกิจ เสียภาษีในอัตราธุรกิจ ถ้าเห็นว่าบ้านหลังนั้นทำธุรกิจในลักษณะโรงแรม หรือโฮสเทล จะต้องเสียในอัตราธุรกิจ คิดอัตราภาษีตามจริง ซึ่งหากถ้าท้องถิ่นเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างถูกนำไปทำในลักษณะโฮสเทล ก็ต้องเสียภาษีในเชิงธุรกิจ โฮมสเตย์จัดเป็นโรงแรมมากกว่าที่อยู่อาศัย

ภาษีที่ดินอลเวงให้เช่าเสียภาษีอยู่อาศัย ทำโฮมสเตย์เสียภาษีพาณิชย์

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยทฤษฎีการเก็บภาษี หลักการคือต้องสะดวก ประหยัดต้นทุนทั้งผู้เสียและผู้เก็บ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย ถ้าเป็นคอนโดเช่า จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย คิดแบบนี้มาตั้งแต่แรก จะมีการออกประกาศร่วมระหว่างคลังและมหาดไทยเป็นกฎหมายลูกประกาศลงในราชกิจนุเบกษาต่อไป

สำหรับที่ดินเกษตรกรรมในเมืองที่มีราคาแพง นำไปปลูกมะนาวทำได้ มีเกณฑ์กำหนดจำนวนต้นในการปลูกต่อไร่ ก็เสียภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรได้

"สำหรับประชาชนที่ได้รับจดหมายจากเขต เพื่อให้ยืนยันการใช้ที่ดินเพื่อการอะไรนั้น ไม่ต้องมาแสดงตัว ไม่ต้องไปที่เขตแล้ว คนที่ได้รับใบแจ้งมา ก็ไม่ต้องทำอะไร กระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้แล้ว" นายประสงค์ กล่าว

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีความเข้าใจในสังคมว่า การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับที่อยู่อาศัยเสียล้านละ 200 บาท แต่หากนำไปปล่อยให้เช่าต่อ ต้องเสียภาษีแบบพาณิชย์ หรือล้านละ 3,000 บาท โดยกระทรวงการคลังได้ออกเอกสารชี้แจงว่า การนำบ้านที่อยู่อาศัยไปให้เช่าต้องเสียภาษีในอัตราอื่นๆ หรือ ล้านละ 3,000 บาท

ภาษีที่ดินอลเวงให้เช่าเสียภาษีอยู่อาศัย ทำโฮมสเตย์เสียภาษีพาณิชย์