posttoday

คาดเศรษฐกิจปีนี้ไม่ถึง4.5%

27 ธันวาคม 2561

คลังฮึดเศรษฐกิจไตรมาส 4 ดีขึ้น โตกว่าไตรมาส 3 แต่ทั้งปีอาจไม่ถึงฝัน 4.5%

คลังฮึดเศรษฐกิจไตรมาส 4 ดีขึ้น โตกว่าไตรมาส 3 แต่ทั้งปีอาจไม่ถึงฝัน 4.5%

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจเดือน พ.ย. 2561 ยังขยายตัวดีจากการใช้จ่ายในประเทศ โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม ขยายตัว 9.6% สูงสุดรอบ 4 เดือน การลงทุนภาคเอกชนหมวดเครื่องจักร ยอดขายรถยนต์ขยายตัวสูงถึง 26.9% ท่องเที่ยวขยายตัวดีหลังมีมาตรการฟรีวีซ่า

"เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 จะขยายตัวได้ดีกว่าไตรมาส 3 ที่ลดลงมาก เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวได้ดีขึ้น คาดว่าจะขยายตัวมากกว่า 4% ต้องรอประเมินปัจจัยต่างๆ ส่วนทั้งปีจะขยายตัวได้ 4.5% หรือไม่ จะประกาศปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2561 สิ้นเดือน ม.ค. 2562" นายพิสิทธิ์ กล่าว

นายพิสิทธิ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัว 4.9% ไตรมาส 2 ขยายตัว 4.6% และไตรมาส 3 ขยายตัว 3.3% พร้อมทั้งปรับประมาณการทั้งปีเหลือ 4.2% ในส่วนคลังจะปรับลดลงหรือไม่ต้องดูประเมินตัวเลขในเดือน ธ.ค. 2561 อีกครั้ง สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายยังไม่กระทบกับการขยายตัวเศรษฐกิจระยะสั้น เพราะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง

นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สศค. กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจไทยเป็นรายไตรมาสจะขยายตัวลดลงต่อเนื่อง แต่หากดูการบริโภคขยายตัวต่อเนื่อง โดยไตรมาสแรกขยายตัว 3.7% ไตรมาส 2 ขยายตัว 4.5% และไตรมาส 3 ขยายตัวได้ 5% และหากดูการขยายตัวของแวตทั้ง 3 ไตรมาส รวมในเดือน ต.ค.และ พ.ย.ที่ขยายตัว 8.4% แสดงว่าเศรษฐกิจภายในประเทศยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง