posttoday

ส่อยืดตั้งเอ็มดีกรุงไทย

23 กรกฎาคม 2559

กรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ยังไม่ยื่นรายชื่อผู้สมัคร บอร์ดแบงก์ลั่นไม่หวั่นสมัครคนเดียวก็รับพิจารณา

กรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ยังไม่ยื่นรายชื่อผู้สมัคร บอร์ดแบงก์ลั่นไม่หวั่นสมัครคนเดียวก็รับพิจารณา

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบว่ามีผู้สมัครเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยเพียง 1 รายเท่านั้น ขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการสรรหาหากเห็นว่าผู้ที่ยื่นใบสมัครมีคุณสมบัติครบก็สามารถเห็นชอบส่งชื่อมาให้คณะกรรมการของธนาคารเห็นชอบได้เลย เพราะการสรรหาไม่ได้กำหนดไว้ว่า หากมีผู้สมัครคนเดียวกรรมการสรรหาจะเลือกไม่ได้

ประธานกรรมการกรุงไทย กล่าวว่า ประธานคณะกรรมการสรรหายังไม่เสนอมาที่กรรมการเพื่อขอขยายเวลาการรับสมัคร ดังนั้นกรรมการสรรหาก็เดินหน้าพิจารณาผู้สมัครได้เลย แม้ว่าจะมีผู้สมัครเพียงคนเดียว

ทั้งนี้ นายสมชัย ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยคนใหม่จะต้องเข้ามาทำให้ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารดิจิทัล เพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาธนาคารยังเดินหน้าตรงนี้ช้าเกินไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ยื่นสมัครตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยมีเพียงรายเดียวคือ นายปริญญา พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย แต่ชื่อชั้นของนายปริญญาไม่ได้รับการยอมรับจากคนในองค์กรเท่าใดนัก เพราะเติบโตมาในสายกฎหมายและปรับโครงสร้างหนี้ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถผลักดันธนาคารกรุงไทยให้เป็นธนาคารดิจิทัลได้ตามนโยบายของบอร์ดได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องความสามารถเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากธุรกิจธนาคารเปลี่ยนไปมาก มีฟินเทค และธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (นันแบงก์) เกิดขึ้นมาแข่งมากมาย