posttoday

ออมสินเทงบ 2.6พันล้าน ลดพนักงาน

14 เมษายน 2559

ธนาคารออมสินตั้งงบ 2,600 ล้านบาท เปิดโครงการเออร์ลี่รีไทร์พนักงานสูงอายุขั้นต่ำ 600 คน

ธนาคารออมสินตั้งงบ 2,600 ล้านบาท เปิดโครงการเออร์ลี่รีไทร์พนักงานสูงอายุขั้นต่ำ 600 คน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมวงเงินไว้ 2,600 ล้านบาท เพื่อออกโครงการเกษียณอายุงานก่อนกำหนด (เออร์ลี่รีไทร์) ให้กับกลุ่มพนักงานทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีสุขภาพไม่ดี ต้องลาหยุดงานบ่อยๆ หรือไม่พร้อมที่จะทำงานไปกับโลกยุคใหม่ได้ คาดว่าจะมีคนสมัครเข้าโครงการราว 600 คน ซึ่งผู้ที่เข้าโครงการจะได้ค่าตอบแทนหรือเงินชดเชย 32 เดือน

โครงการเออร์ลี่รีไทร์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าปรับภาพลักษณ์องค์กรไปสู่ออมสินยุคใหม่ เปลี่ยนผู้บริหารและพนักงานให้เป็นคนหนุ่มสาว ปัจจุบันมีพนักงานรวมลูกจ้างชั่วคราวกว่า 2 หมื่นคน พนักงานที่มีอายุเฉลี่ยต่ำกว่า 30 ปี มีจำนวน 50% ที่เหลือมีอายุเกิน

“คาดว่า 3 ปี ธนาคารจะลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานลงได้ 1,000 ล้านบาท และจะเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ในส่วนที่ขาดแคลน ซึ่งพนักงานใหม่จะมีฐานเงินเดือนต่ำกว่า ในระยะยาวจะลดต้นทุนของธนาคารได้มาก และสัดส่วนพนักงานที่มีอายุน้อยจะสูงขึ้น” นายชาติชาย กล่าว