posttoday

ไออาร์พีซี - บีพี ลงนามสัญญาซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

15 มกราคม 2556

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

และMr. Simon Chiaผู้จัดการจัดซื้อจัดหาในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกและออสเตรเลีย บริษัท บีพี จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ร่วมลงนามสัญญาซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการต่อสัญญาระยะยาวสินค้าBase Oilทั้งในประเทศและส่งออก คิดเป็นปริมาณรวม88,000ตันต่อปีรวมมูลค่าประมาณ96.8ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้BPถือเป็นลูกค้าที่มีสัญญาส่งออกปริมาณสูงสุดของไออาร์พีซี โดยมี คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาดและMr. Chirs Boydel ผู้อำนวยการโลกน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน บริษัท บีพี จำกัด ประเทศอังกฤษ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่11มกราคม2556ณ ห้องสวนสน ชั้น6อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ไออาร์พีซี - บีพี ลงนามสัญญาซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

ไออาร์พีซี - บีพี ลงนามสัญญาซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน