posttoday

ส.อ.ท.หนุนรัฐใช้เคอร์ฟิวใต้

02 สิงหาคม 2555

รองประธาน ส.อ.ท. หนุนรัฐประกาศเคอร์ฟิวคุม 3 จังหวัดใต้ แนะติดตั้งจีพีเอส พร้อมควบคุมรถเข้า-ออกพื้นที่

รองประธานส.อ.ท. หนุนรัฐประกาศเคอร์ฟิวคุม 3 จังหวัดใต้  แนะติดตั้งจีพีเอส พร้อมควบคุมรถเข้า-ออกพื้นที่

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า เหตุความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เริ่มระอุขึ้น หลังเกิดเหตุคาร์บอมบ์ ที่ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น สถานการณ์ในภาพรวม ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในพื้นที่ เพราะเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

แต่รัฐบาลควรควบคุมเหตุความรุนแรง ให้จำกัดในพื้นที่และบริหารจัดการเขตก่อการร้าย หรือ ประกาศเคอร์ฟิว เหมือนเช่น ประเทศจอร์แดน โดยควบคุมรถเข้าออกพื้นที่ ติดตั้ง จีพีเอส เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้ม ถึงแม้จะมีความเป็นห่วงผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว แต่ต้องยอมรับว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่เสี่ยง ที่ควรมุ่งเน้นดูแลด้านความมั่นคงเป็นหลัก และที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ จะต้องให้ความสำคัญกับการประสารข้อมูลเชิงลึกร่วมกันอย่างจริงจัง ส่วนการดูแลเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น ควรจะทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านความมั่นคง ที่ให้สิทธิ์ประโยชน์เต็มที่ ทั้ง อัตราดอกเบี้ย แหล่งเงินทุน ประกันชีวิต และทรัพย์สิน ที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแลเพื่อจูงใจให้ภาคธุรกิจพร้อมที่จะเข้าไปเสี่ยง