posttoday

พณ.ยันสินค้าอุปโภค-บริโภคไม่ขาดแคลน

10 ตุลาคม 2554

พาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภค-บริโภคเพียงพอต่อความต้องการประช่าชน แต่มีปัญหาจัดขึ้นชั้นวางไม่ทันเพราะมีคนแห่มาซื้อจำนวนมาก

พาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภค-บริโภคเพียงพอต่อความต้องการประช่าชน แต่มีปัญหาจัดขึ้นชั้นวางไม่ทันเพราะมีคนแห่มาซื้อจำนวนมาก  

พณ.ยันสินค้าอุปโภค-บริโภคไม่ขาดแคลน ชั้นวางสินค้าประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารกระป๋องในห้างค้าปลีกว่างเปล่าหลังประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้าจำนวนมาก

นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ (พณ.) กล่าวภายหลังหารือร่วมกับผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคว่า ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายว่า ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ที่มีปัญหาไม่มีสินค้าวางในชั้นวางสินค้า เนื่องจากปัญหาการจัดสินค้าขึ้นชั้นไม่ทัน เนื่องจากในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนไม่แน่ใจในสถานการณ์น้ำท่วม ได้ออกมาซื้อสินค้ามากักตุนจำนวนมาก ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าที่มีรอบในการวางสินค้า วางสินค้าจำหน่ายไม่ทัน

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกรมการค้าภายใน ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการกระจายสินค้าเพื่อบริโภครวมทั้งทำหน้าที่ประสานการกระจายสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ เพราะโรงงานผลิตบางแห่งก็ประสบปัญหาอุทกภัยทำให้ต้องนำสินค้าจากโรงงานในพื้นที่อื่นๆ มาทดแทน

ด้าน นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน ยอมรับว่า ปัญหาทรายขาดแคลนในช่วงที่น้ำท่วมเพราะพื้นที่ที่ขุดทรายจำหน่าย เช่น ลพบุรี อ่างทอง ประสบปัญหาน้ำท่วมไม่สามารถขุดทรายออกมาขายได้ จนต้องขุดทรายจากพื้นที่อื่นมาขายทำให้มีการร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 ว่ามีการจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าขุดใหม่และการบรรจุถุงใหม่ แต่จะยังไม่มีการพิจารณาขึ้นบัญชีกระสอบทรายเป็นสินค้าควบคุม เพราะต้องใช้เวลาศึกษาอย่างรอบคอบ