โพสต์ทูเดย์ มากกว่าข่าว ทุกเรื่องราวคุณมีส่วนร่วม กลับสู่ โพสต์ทูเดย์ดอทคอม

บทวิเคราะห์อาเซียน

เรียงตาม

 • คนอ่านมากสุด
 • ล่าสุด
  • โมเดลการสนับสนุน SMEs สู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกของสิงคโปร์

   โมเดลการสนับสนุน SMEs สู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกของสิงคโปร์

   โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) www.itd.or.th

   06 พฤษภาคม 2563 ,10:59 น. | เปิดอ่าน 233

  • การพัฒนาทูตพาณิชย์มืออาชีพ

   การพัฒนาทูตพาณิชย์มืออาชีพ

   โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)www.itd.or.th

   10 เมษายน 2563 ,16:30 น. | เปิดอ่าน 114

  • การค้าเสรีจากนโยบาย 'Doi Moi'

   การค้าเสรีจากนโยบาย 'Doi Moi'

   โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

   10 ตุลาคม 2562 ,15:54 น. | เปิดอ่าน 2,511

  • การอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบ BIMSTEC

   การอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กรอบ BIMSTEC

   BIMSTEC (บิมสเทค) กรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดจากนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) ของไทย หวังให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

   01 สิงหาคม 2562 ,11:00 น. | เปิดอ่าน 1,422

  • ขนส่งสินค้าผ่านแดนไปเวียดนาม…โอกาสที่ไม่ควรมองผ่าน

   ขนส่งสินค้าผ่านแดนไปเวียดนาม…โอกาสที่ไม่ควรมองผ่าน

   การค้าผ่านแดนของไทยกับเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตราว 30%CAGR ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีปัจจัยหลักจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภคภายในประเทศของเวียดนาม

   18 กรกฎาคม 2562 ,16:30 น. | เปิดอ่าน 2,258

  • ความตกลงอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามแดนใน GMS (4)

   ความตกลงอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามแดนใน GMS (4)

   ข้อตกลง GMS CBTA  ยังมีอุปสรรคในทางปฏิบัติ ส่งผลให้การขนส่งข้ามแดนภายใต้กรอบนี้ยังไม่มากนัก เหตุบุคคลากรยังไม่พร้อมและไม่คุนเคยกับกระบวนการ

   09 พฤษภาคม 2562 ,08:20 น. | เปิดอ่าน 685

  • ความตกลงอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามแดนใน GMS(3)

   ความตกลงอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามแดนใน GMS(3)

   เมียนมาพร้อมเข้าร่วมข้อตกลง Early Harvest GMS CBTA เริ่มใช้ในปี2562 ขอแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรกับไทยก่อนเพียงประเทศเดียว กำหนดโควตา 100 คัน ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)

   30 เมษายน 2562 ,07:20 น. | เปิดอ่าน 839

  • ความตกลงอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามแดนใน GMS (2)

   ความตกลงอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามแดนใน GMS (2)

   นำร่องใช้ข้อตกลง GMS CBTA ใน 7 จุดผ่านแดน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจปล่อยสินค้าและบุคคลล่วงหน้า

   25 เมษายน 2562 ,08:20 น. | เปิดอ่าน 1,244

  • ความตกลงอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามแดนใน GMS (1)

   ความตกลงอำนวยความสะดวกขนส่งข้ามแดนใน GMS (1)

   กลุ่มประเทศ CLMVT กำหนดข้อตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งข้ามแดนในอนุลุ่มแม่น้ำโขง ช่วยลดขั้นตอน กฏระเบียบและพิธีการ ที่เกี่ยวกับการข้ามพรมแดน

   23 เมษายน 2562 ,14:30 น. | เปิดอ่าน 863

  • การอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน

   การอำนวยความสะดวกทางการค้าอาเซียน

   อาเซียนร่วมกันจัดตั้งระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวระดับประเทศในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนและขยายขอบเขตโครงการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมมือกันในการจัดการระบบฐานข้อมูลทางการค้าของประเทศและของอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างค

   09 เมษายน 2562 ,08:20 น. | เปิดอ่าน 762