โพสต์ทูเดย์ มากกว่าข่าว ทุกเรื่องราวคุณมีส่วนร่วม กลับสู่ โพสต์ทูเดย์ดอทคอม

ข่าวประชาคมอาเซียน

ไทยผนึก 9 ชาติอาเซียน ปลดล็อคกฏเหล็กการค้าเพิ่มยอดส่งออก

  • 31 มกราคม 2564 เวลา 13:12 น.
  • | เปิดอ่าน 2,417
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+

ไทยผนึก 9 ชาติอาเซียน ปลดล็อคกฏเหล็กการค้าเพิ่มยอดส่งออก

“สุริยะ” หวัง 9 ชาติอาเซียนเปิดรับมาตรฐาน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม คลายอุปสรรคการค้า มั่นใจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกฉลุยไม่ต้องตรวจซ้ำ ขณะที่ยางมีโอกาสแข่งขันตลาดโลก

นายสุริยะ   จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะผู้แทนประเทศไทย เร่งผลักดันให้ 9 ประเทศในอาเซียน บรรลุข้อตกลงในการยอมรับมาตรฐานสินค้าของกันและกัน โดยเบื้องต้นเน้น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยเป็นเจ้าตลาดอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ยาง และวัสดุก่อสร้าง ให้สามารถค้าขายในอาเซียนได้โดยไร้อุปสรรคทางการค้า

นายวันชัย  พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า  สมอ. ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมทำงานกับสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้แก่ สิงค์โปร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไนดารุสซาลาม เพื่อหารือมาตรการที่สำคัญ 3 มาตรการ ได้แก่ 1. การปรับมาตรฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สอดคล้องกันโดยอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศ

2.การยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและรับรองที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบ  หรือหน่วยรับรองที่ขึ้นบัญชีรายชื่อในอาเซียน และ3. การปรับระบบด้านกฎระเบียบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ผู้ประกอบการภายในภูมิภาค และลดอุปสรรคอันเนื่องมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ ที่เกิดจากมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ทำให้ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมของไทย สามารถค้าขายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้โดยไม่ถูกตรวจสอบซ้ำ และไม่มีอุปสรรคทางการค้า

อย่างไรก็ตามความคืบหน้าของการเจรจาใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม มีดังนี้1. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมแล้ว ส่งผลให้สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือ หน่วยรับรองจากไทย สามารถส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศได้โดยไม่ถูกตรวจสอบซ้ำ

2. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ได้ลงนามความตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์อาเซียนแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564  3. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อลงนามความตกลงยอมรับร่วมสาขาวัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้าง

และ 4. อุตสาหกรรมยาง มีการปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกันโดยอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO จำนวน 68 มาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของอาเซียน ซึ่งส่งผลดีกับผลิตภัณฑ์ยางของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

การผลักดันให้ 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน บรรลุข้อตกลงการยอมรับร่วมกันใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมตามข้างต้นได้นั้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศเป็นอย่างมาก เพราะไทยมีศักยภาพในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมยาง หากศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) ซึ่งเป็นสนามทดสอบแห่งแรกในอาเซียนก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการ จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมด้านนี้เพิ่มขึ้นไปอีก

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก อยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 4 ของอาเซียน หากสามารถลดอุปสรรคทางการค้าต่างๆ ได้ จะทำให้เราสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดโดยเฉพาะอาเซียนได้อีกเป็นจำนวนมาก

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+