โพสต์ทูเดย์ มากกว่าข่าว ทุกเรื่องราวคุณมีส่วนร่วม กลับสู่ โพสต์ทูเดย์ดอทคอม

คอลัมน์ ASEAN

โอกาสและความท้าทาย สินค้าเกษตรนวัตกรรม

  • 20 กันยายน 2561 เวลา 13:30 น.
  • | เปิดอ่าน 387
  • | ความคิดเห็น 0
Share on Google+

โอกาสและความท้าทาย สินค้าเกษตรนวัตกรรม

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ

“อาเซียน” หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นกลุ่มความร่วมมือทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

ในบรรดากลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ของโลก อาเซียนนับเป็นกลุ่มที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากตัวเลขล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของอาเซียนมีขนาดใหญ่ถึง 2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะขยายตัวขึ้นไปถึง 4.1 ล้านล้านดอลลาร์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ขณะที่ประชากรของอาเซียนมีจำนวนรวมกันกว่า 630 ล้านคน ส่งผลให้กลายเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

โอกาสของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและพืชผลทางการเกษตร จะเห็นได้ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรไทยผันผวนไปตามกลไกตลาด เนื่องจากสินค้าดังกล่าวถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างในสายตาผู้บริโภค ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างความแตกต่าง เพื่อให้ผู้ผลิตมีอำนาจต่อรองมากขึ้น

ทั้งนี้ หากนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือแนวคิดใหม่ๆ มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของไทย จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดึงเอาศักยภาพของสินค้าเกษตรเหล่านี้ มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าที่มีความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Added) ได้ ซึ่งสินค้าและธุรกิจดาวรุ่ง ได้แก่ เครื่องสำอาง ถือเป็นหนึ่งในสินค้าที่สามารถเจาะตลาดผู้บริโภคซีแอลเอ็มวีได้ เนื่องจากเป็นธุรกิจเครื่องสำอางในซีแอลเอ็มวีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเข้ามาตีตลาดของซีรี่่ส์จากประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลให้มุมมองในด้านความสวยงามของผู้บริโภคซีแอลเอ็มวีเปลี่ยนเป็นให้ความสำคัญกับผิวขาวใสและดูอ่อนเยาว์ตามแบบฉบับดาราเกาหลี ซึ่งผู้บริโภคซีแอลเอ็มวียังมีวัฒนธรรมการบริโภคและความเชื่อในสรรพคุณของส่วนผสมจากธรรมชาติ ถือเป็นจุดเด่นและความได้เปรียบของสินค้าเครื่องสำอางไทย

อาหารฮาลาล ในกลุ่มประเทศมุสลิม ประกอบไปด้วย ประเทศอินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย กลุ่มประเทศดังกล่าวมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีประชากรรวมกันกว่า 200 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.1 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในอาเซียน ทำให้มีกำลังซื้อภายในประเทศอยู่ในระดับสูง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และคาดว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นอาหารฮาลาลน่าจะเป็นคำตอบสำหรับการขยายฐานการค้าไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว

ธุรกิจสปาถือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนไม่น้อย อย่างเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ โดยประชาชนชาวฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความงามมากขึ้น โดยวิถีชีวิตของชาวเมืองสมัยใหม่ ทำให้ผู้คนเกิดความเครียดและต้องการความผ่อนคลาย การใช้บริการสปายังเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและบำรุงผิวพรรณอีกทางหนึ่งอีกด้วย อุตสาหกรรมสปาในฟิลิปปินส์จึงเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจับตาสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง

ผลผลิตทางการเกษตรของไทยมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียนมาอย่างยาวนาน แต่การนำผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ หรือพืชสมุนไพรต่างๆ มาผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาทดลองจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จะสามารถสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าไทยได้ ดังนั้นด้วยศักยภาพของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยและความเชื่อมั่นในสินค้าไทยของกลุ่มประเทศในอาเซียน ผู้ประกอบการจะสามารถนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ไม่ยากอย่างแน่นอน

แชร์ข่าวนี้

Share on Google+